Home

Subsidie voor The Hohner Boys bij 80-jarig bestaan

monbharmonica-orkest "The Hohner Boys" vierde in 2013 zijn 80 jarig bestaan. bij die gelegenheid bood het orkest aan het Achterhoekse publiek een drukbezocht jubileum-concert aan in De Pol in gaanderen. In datzelfde jubileumjaar stond het orkest echter ook voor een grote uitdaging: zowel het kostbare instrumentarium als de geluidsinstallatie zijn aan vervanging toe, en dat betreft een investering die de eigen middelen verre te boven gaat. In dit jubileumjaar is dan ook een aanvraag gedaan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland; die aanvraag is door gehonoreerd met een mooi bedrag! de subsidie dekt echter niet alle voorziene kosten, en het orkest gaat dan ook op zoek naar aanvullende middelen.

The Hohner Boys zijn niet meer weg te denken uit de Achterhoek en aangrenzende gebieden; ze zijn een graag geziene gast op ontspanningsavonden van diverse organisaties en verenigingen, en treden geregeld op voor groepen zieken en gehandicapten. Er zijn vergevorderde plannen dat binnenkort vanuit het orkest een vijftal orkestleden een heel nieuw project gaan starten; ze gaan aan groepjes COPD-patienten mondharmonica-les geven. Daarmee wordt een meervoudig doel gediend: de patienten maken van hun beperking een kans vooreen betere longfunctie; de mondharmonica is namelijk het enige instrument dat op uit-én op inademing wordt bespeeld, en bovendien komen ze door de ontmoeting met de groep deelnemers uit hun isolement. Bij het orkest is trouwens nog plaats voor nieuwe leden. kom gerust eens naar een repetitie, ook als u nog nooit eerder hebt gespeeld.

The Hohner Boys

Mondharmonica-Hohner